El Club d'Esplai Utopia es divideix en 11 grups d'edat. Cada grup d'edat té un nom concret i està format pels infants nascuts aquell any concret i per un equip de monitors i monitores. Aquests grups són els següents:
 
 
 
 
La Primera Secció està formada pels grups de 6, 7 i 8 anys i  compren els següents grups:
 • Ropits (6 anys)
 • Falcons (7 anys)
 • Águiles (8 anys)
 
La Segona Secció, està formada pels grups de 9 a 12 anys i compren els següents grups:
 • Descobridors (9 anys)
 • Missatgers (10 anys)
 • Creadors (11 anys)
 • Pioners (12 anys)
 
La Tercera Secció és la darrera etapa en el club i està formada pels grups de 12 a 16 anys i compren els següents grups:
 • Grup de 13 anys
 • Grup de 14 anys
 • Grup Juvenil I (15 anys)
 • Grup Juvenil II (16 anys)
 
 
· A cada grup hi ha, un responsable de grup. Cada dilluns es fa la reunió de responsables en la qual es reuneixen els responsables de cada grup i l'equip directiu. En aquesta reunió és on es prenen decisions importants del dia a dia que afecten principalment al funcionament dels dissabtes, al funcionament de l'entitat en general i quina és la pedagogia a aplicar a cada grup d'edat. A més de cada equip de monitors ens trobem amb un responsable de material que s'encarrega de demanar el material necessari per fer les activitats del seu grup.
 
· Al llarg del curs es fan tres assemblees de monitors/es ordinàries en les quals es prenen les decisions rellevants de cada trimestre, les línies generals del curs… es duen a terme un cap de setmana abans d'iniciar cada un dels trimestres. Puntualment i sempre que és necessari es convoquen assemblees extraordinàries durant els trimestres, aquestes consisteixen a convocar tots els monitors/es en lloc de convocar només als responsables per tal de prendre decisions importants en mètode assembleari.

Compartenos en: